Kategorie
blog

Informacje o produkcie Kamagra

Wspólne zastosowanie

Kamagra to lek stosowany w leczeniu zaburzeń erekcji u mężczyzn. To analogiczna wersja Viagry lub cytrynianu sildenafilu, który jest stosowany w leczeniu zaburzeń seksualnych u mężczyzn. Kamagra zwiększa ilość krwi przepływającej do penisa.

Dawkowanie i kierunek

Dawka 100 mg Kamagry działa w ciągu 45 minut i utrzymuje się przez 4-6 godzin.

Środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Kamagra należy powiadomić lekarza, jeśli u pacjenta występują alergie, niedokrwistość, choroby oczu, rak, wysokie ciśnienie krwi lub niskie ciśnienie krwi, nieregularny rytm serca, niewydolność serca, niestabilny ból w klatce piersiowej, niektóre zaburzenia oka, deformacja penisa lub historia choroby takich stanów lub weź inhibitory proteazy w leczeniu HIV. Nie stój szybko z pozycji leżącej lub siedzącej. Unikaj picia alkoholu, ponieważ może to pogorszyć działania niepożądane. Nie należy zażywać Kamagry, jeśli pacjent zażył już inny lek na zaburzenia erekcji. Ostrzeż swojego lekarza przed zastosowaniem Kamagry, jeśli używasz alprostadilu (Caverject, Muse, Edex) lub Johimbiny (Yocon, Yodoxin, inne).

Przeciwwskazania

Kamagra jest przeciwwskazana u pacjentów z alergią na leki lub leczonych azotanami (takimi jak nitrogliceryna). Ta kombinacja może powodować bardzo niskie ciśnienie krwi, które może prowadzić do udaru mózgu, zawału serca lub śmierci. Nie bierz tego leku, jeśli masz mniej niż 18 lat

Możliwe efekty uboczne

Niektórzy pacjenci mogą odczuwać ból głowy, biegunkę, zawroty głowy, rozstrój żołądka, wymioty, przekrwienie błony śluzowej nosa. Taki niekorzystny efekt jak rumienienie twarzy może być mniej wyrażony niż u osób przyjmujących Viagrę.  https://kamagranajtaniej.pl/kamagra.htm może powodować rzadki, ale poważny stan zwany priapizmem lub przedłużoną erekcją. Skontaktuj się z lekarzem, jeśli erekcja trwa dłużej niż kilka godzin.

Interakcje z innymi lekami

Kamagra nie powinna być przepisywana pacjentom leczonym lekami zawierającymi azotany organiczne. Poziomy kamagry we krwi zwiększają erytromycyna, ketokonazol, itrakonazol i sakwinawir. Leki te wchodzą w interakcje z Kamagra: bosentan (Tracleer); cymetydyna (Tagamet, Tagamet HB); antybiotyk, taki jak erytromycyna (E-Mycin, Eryc, Ery-Tab) lub klarytromycyna (Biaxin); doksazosyna (Cardura), prazosyna (Minipress), Terazosin (Hytrin); Leki przeciw HIV, takie jak indynawir (Crixivan), amprenawir (Agenerase), darunawir (Prezista), efawirenz (Sustiva), typranawir (Aptivus), newirapina (Viramune), sakwinawir (Invirase, Fortovase), lopinawir / rytonawir (Kaletra), Lexiva), rytonawir (Norvir), atazanawir (Reyataz) lub nelfinawir (Viracept); lek przeciwgrzybiczy, taki jak itrakonazol (Sporanox) lub ketokonazol (Nizoral); karbamazepina (tegretol), fenobarbital (luminal) lub fenytoina (dilantyna); lub ryfampicyna (ryfadyna, rymaktan) lub ryfabutyna (mykobutyna).

Pominięta dawka

Kamagra jest przyjmowana w razie potrzeby, więc nie należy przyjmować pominiętej dawki.

Przedawkować

W przypadku przedawkowania leku Kamagra może wystąpić omdlenie, ból w klatce piersiowej, nudności, nieregularne bicie serca, zawroty głowy. Poszukaj natychmiastowej pomocy medycznej.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze pokojowej z dala od wilgoci, światła słonecznego, dzieci i zwierząt domowych w szczelnym pojemniku.

Zrzeczenie się

Podajemy tylko ogólne informacje o lekach, które nie obejmują wszystkich kierunków, możliwych integracji leków lub środków ostrożności. Informacje na stronie nie mogą być wykorzystywane do samodzielnego leczenia i autodiagnozy. Szczegółowe instrukcje dla konkretnego pacjenta należy uzgodnić z doradcą medycznym lub lekarzem prowadzącym sprawę. Zastrzegamy sobie prawo do wiarygodności tych informacji i błędów, które mogą one zawierać. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne lub inne szkody pośrednie wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania informacji na tej stronie, a także za konsekwencje samodzielnego leczenia.
https://kamagranajtaniej.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.